Bet Slip

הערה חשובה
אנו מציעים לך את היכולת להניח הימורים חיים על מגוון אירועי ספורט ברחבי העולם ובעוד אנו עושים כל מאמץ כדי להבטיח שכל המידע על ההימורים החיים באתר יהיה מדויק, ייתכנו מצבים בהם מידע כזה או אחר אינו מדויק בשל עיכובים ושיבושים. בבקשה עיין בחוקי ההימורים לקבלת פרטים מה דינם של הימורים חיים בנסיבות אלו. כאשר בודקים יחסי הימורים חיים, בזמן התחלת האירוע או כל סוג הימור חי בהמשך, בבקשה להיות מודעים לכך שהמידע מסופק כמדריך ובמצב של עיכובים או אי דיוקים כאמור, אנו לא נישא באחריות לתוצאות שעלולות לקרות